średniodolnoniemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jori. — joński stsaks. — starosaksoński korn. — kornwalijski śrang. — średnioangielski kret. — kreteński śrbret. — średniobretoński kymr. — kymryjski śrdniem. — średniodolnoniemiecki lit. — litewski śrgniem. — średniogórnoniemiecki lac. — łaciński śrkymr. — średniokymryjski lot. — łotewski tes. — tesalski mac. — staromacedoński umbr. — umbryjski wl. — włoski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.