średniodzienny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1. W przedsiębiorstwach górnictwa węgla kamiennego powinny być wyznaczane zadania odcinkowe z zakresu: 1) wzrostu średniodziennego wydobycia węgla w skali rocznej, 2) wzrostu wydajności pracy liczonej w kilogramach na 1 praeowniko-dniówkę ogółem, 3) wzrostu średniej ceny zbytu, 4) poprawy średniego postępu robót w wyrobiskach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czerwiński, Kazimierz (wyb.) 1970. Nowy system bodźców materialnego zainteresowania. Zbiór podstawowych dokumentów, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.