środowiskowo-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W historii plemienia Hopi widzimy zupełnie inny typ języka i inne wpływy środowiskowo-kulturowe. Spokojna, rolnicza społeczność, odizolowana przez położenie geograficzne i nomadycznych wrogów, żyjąca w kraju o skąpych opadach, gdzie uprawa roli może dać efekty tylko dzięki ogromnej wytrwałości (stąd szczególna wartość cierpliwości i powtarzalności), potrzeba współpracy (z której wywodzi się przykładanie wagi do psychologii pracy zbiorowej i do czynników mentalnych w ogóle), kukurydza i deszcz jako sprawy pierwszorzędne, konieczność długotrwałych przygotowań i przedsięwzięć zapewniających wydarcie plonów ubogiej glebie i kapryśnemu klimatowi, głębokie uświadamianie sobie zależności od natury, akcentowana w modlitwach religijna postawa wobec sił przyrody, zwłaszcza zaś bezpośredni związek modłów i religii z zawsze upragnionym błogosławieństwem: deszczem — wszystkie te czynniki ukształtowały językowe wzorce Hopi i same zostały wtórnie przez owe wzorce ukształtowane,, tworząc stopniowo całościowy pogląd na świat...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Whorf, Benjamin Lee 1981. Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.