świadek-perceptor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyróżnić można trzy odmiany estetyzacji zdarzeń: świadome formowanie zdarzeń i własnych zachowań (dbałość o to, by w określony sposób wyglądać w oczach świadka-perceptora); transpozycja literacko-językowa; układanie zdarzeń w ciąg typu procesualnego we własnej wyobraźni, a następnie w przekazach artystycznych. Wobec jednego zdarzenia czy ich serii można dokonać rozmaitego rodzaju estetyzacji, z których każda odsłoni inne odmiany wartości estetycznych (każda bowiem weźmie pod uwagę odmienny aspekt sprawy)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołaszewska, Maria 1984a. Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.