światoobraz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jeszcze po części jej językiem. Dopiero jednak „zwrot” (Kehre) w myśli Heideggera zapewnił powodzenie temu przedsięwzięciu. Po „zwrocie” Heidegger odrzuca już niedwuznacznie ujęcie człowieka jako przedmiotu i substancji (por. M. Heidegger: Czas światoobrazu, przeł. K. Wolicki, „Odra” 9/1974). „Bycie”, które wychodzi na jaw w rezultacie „zwrotu”, „bycie”, którego dotyczy „myślenie bycia” „nie jest ani samo dla siebie, ani nie da się znieść w mojej subiektywności. Bycie nie jest niczym, co stoi przed...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.