świeżarka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mu, manganu, węgla, fosforu itd.) tlenem powietrza oraz tlenkami metali (np. Fe203 w postaci rudy lub zgorzeliny); w wyniku ś. surówki otrzymuje się stal o określonym składzie chem.; świeżarki, urządzenia, w których przeprowadza się świeżenie: fryszerki, pudlingarnie, piece martenowskie, gruszki Besśemera, Thomasa, dziś nowocz. konwertory...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.