źreniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4. Tęczówka wykazuje cechy zaniku mięśni i często wynicowanie nabłonka barwnikowego od strony brzegu żrenicznego na jej przednią stronę...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Altenberger, Stanisław 1965. Podręcznik okulistyki dla studentów akademii medycznych, wyd. 4 popraw. i uzup., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.