żłukcić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żal! 179, 201, 204 żełuję 10 żenić się /na kim/ 14 żłukcić 184, 185, 199, 205, 212, 213 żłukta 184, 185, 192, 198, 205, 212 żłuktać 184, 185, 199, 205, 212, 213 żłukto 184, 185, 192, 198, 205, 212, 213 żroot 57, 200, 211 żmut 57, 200, 211 żnieja 137, 199, 210 żniejka 137, 199 żumał 108, 200, 213 żyć 108, 194, 208 żywioła 147, 200, 212, 213 żywiołka 147, 200 żywiołko 147, 200 żywioło 147, 200 żywuszczy 58, 199, 211...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Sawaniewska-Mochowa, Zofia 1990. Poradnik Jana Karłowicza jako źródło poznania potocznej polszczyzny północnokresowej. Słownictwo, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.