żałościwie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) RYSY GÓRALI TATRZAŃSKICH. 277 dzie dziwoźonę, lecz mu się wymknęła, zostawiając tylko czerwoną czapeczkę w jego ręku. Góral się przed wszystkimi chwalił ze zdobyczy, ale niebodze dziwożonie gorzka była ta strata, bo co wieczór przybiegała mu pod okno i śpiewała żałościwie: „Chłopczyku, chłopczyku! wróć moją czapeczkę, Nie będę ja chodzić na twoją rzepeczkę.” Tego narzekania było dopóty, aż się zmiękczył i czapeczkę oddał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo