żaglowcowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wobec takiego stanu szkolnej floty żaglowcowej, przy jednoczesnych gwałtownych zmianach w technologii przewozów morskich na świecie, w Związku Radzieckim pojawiły się wątpliwości, czy w ogóle ma sens szkolenie przyszłych oficerów floty handlowej i rybackiej na żaglowcach. Rozważano całe zagadnienie w aspekcie przyszłościowym, a także z perspektyw państwa o starych morskich tradycjach, rozwiniętej flocie handlowej i rybackiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Duda, Daniel, Urbanyi, Zbigniew 1986. Trzeci w wielkiej sztafecie, Bydgoszcz : Pomorze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.