żebrak-król

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale Ionesco w swoich tragikomediach także przeciwstawia się śmierci, powołując do życia uniwersalnego bohatera, który właściwie występuje w każdej sztuce, który umiera, żeby żyć, a w dramacie „Król umiera czyli Ceremonie” dochodzi do zabiegu wyjątkowego, oto Król-Źebrak, Żebrak-król umiera, ale to umieranie przez całą sztukę jest farsowe, wyśmiewane przez Ionesco, bo to król miał umrzeć, ale król 191...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lewkowski, Kazimierz 1999. Wokół dramatu czyli rzeczywistość obnażona, Warszawa : Ypsylon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.