żołnierstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pośród tej gromady tułaczej, pytającej Boga i ludzi, co z Polską zrobili i dlaczego, znajdował się jeden, nawet nie dwudziestoletni jeszcze ze studenta ułan, cięty pałaszem przez twarz, jak gdyby Bóg był chciał, zanim go do swojej służby powołał, naznaczyć go piętnem męstwa i świadectwem świeckiego żołnierstwa, ten, który, kiedy jedni Boga nie chcieli wcale, a drudzy chcieli jakiegoś nowego, do prawdziwego nawoływał i nawracał. Ten, który, kiedy inni, najwięksi na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.