żupan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Słowacki był jednym z tych dostojnych duchów, który wierzył niezłomnie w rozwój i postęp ludzkości, w zmartwychwstanie ojczyzny: dlatego mimo, że co do teraźniejszości wyrażał poważne obawy i lękał się, »aby wiatr nie był pod spodem żupanów«, i jemu »nie podjął żupanu ducha«, mimo, »że czuł trumnianym pachnący modrzewiem naród«, mimo, że dla szlachty był bez nabożeństwa, to jednak uznawał, że »w jej siłach, dopóki z ludu nie wytrysną nowe, leżało całe życie narodowe«. Wpatrzony miłosnem okiem w kurhany swojego-marodu słyszy, że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trzpis, Henryk 1909. Ze studyów nad Słowackim, Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.