żydowsko-karaimski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) którzy są najstarszymi tubylcami, karaimowie przywędrowali do Izraela z Egiptu w latach pięćdziesiątych naszego stulecia. Karaimowie zakorzenili się w Izraelu i odznaczają się prawdziwym patriotyzmem, mimo to część rabinów odnosi się do nich niechętnie, nie chce np. dopuścić do legalności małżeństw mieszanych żydowsko-karaimskich; ci rabini powołują się na to, że karaimowie byli odszczepieńcami judaizmu. Opinia publiczna kraju wypowiada się za uznaniem karaimów za Żydów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.