KRRiT

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dardem „praw człowieka”, pluralizmu i demokracji. Radiu Maryja nie wolno upominać się o przydzielenie większej, ogólnokrajowej, a obiecanej, częstotliwości, nie wolno upominać się o prawa ludzi wierzących, najzwyklejszych obywateli, słuchaczy tej rozgłośni. Okazało się, że program tego Radia jest pieczołowicie inwigilowany przez odpowiedni departament KRRiT, pod kątem chyba owej „poprawności politycznej”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czarniecki, Mariusz M. 1998. Bronię polskiego księdza, Marki : Michalineum
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.