NURT

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W swoim wystąpieniu prof. Kasprzyk ocenił również pozytywnie dydaktycznooświatową pracę redakcji, wyrażającą się m. in. w rozwijaniu działu „Konsultacji” — służącego pomocą tak wykładowcom filozofii, jak i studentom oraz uczestnikom kursów oświatowych wyższych stopryL Ważnym krokiem redakcji jest nawiązanie bezpośredniej współpracy programowej z NURT-em, nauczycielskim uniwersytetem radiowo-telewizyjnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.