PERT-KOSZT

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * Rozróżnia się metodę PERT-CZAS, którą omawiamy, i metodę PERT-KOSZT. W metodzie PERT oczekiwany czas trwania czynności (t*) oblicza się często na podstawie nieco innego oszaa + 4/n+2ó eowania niż podane we wzorze (1), np. . Nie zmienia to w niczym istoty tej metody...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Radzikowski, Władysław 1979. Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami techniczno-ekonomicznymi, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.