SDKPiL

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chodziło o to, aby rząd lubelski, łudząc masy radykalną frazeologią, służył jako przeciwwaga Radom Delegatów Robotniczych, które powstawały żywiołowo wszędzie na terytorium wyzwolonym spod okupacji, których najbardziej aktywnym elementem były siły rewolucyjne — była SDKPiL i PPSLewica...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSpoł - Poradnik Społeczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.