SGPiS

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wa się drogą korespondencyjną. Po każdym semestrze studenci przyjeżdżać będą na egzaminy. Studium zaoczne przy SGPiS jest jeszcze jedną formą otwarcia drogi awansu robotnikom i chłopom, nie mogącym z różnych względów normalnie się uczyć...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.