WKKW

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WSZECHSTRONNY KONKURS KONIA WIERZCHOWEGO (WKKW), konkurencja jezdziecka (—* jeidziectwo), najtrudniejsza, lecz pozwalaj^ca najlepiej ocenid uzytkowoäd konia; jest tez trudnq pröb^ dla jeidica. W WKKW bior^ udziat konie w wieku powyzej 6 lat; najtrudniejsze parcours stosowane jest w igrzyskach olimpijskich. WKKW sklada sie z trzech prob, rozgrywanych po jednej dziennie przez 3 dni z rzedu; I pröba — konkurs ujezdzania (na czworoboku); II pröba — wytrzymaloäci, sktada sie 2 pieciu fragmentöw nastepuj^cych bezpoärednio po sobie: bieg drogami ok. 7 km (szybkoäö 240 m na min), bieg z...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.