ZAD

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skich, założonego w roku 1920 (a rozwiązanego - już pod nazwą ZLP - dopiero przez władze PRL w okresie stanu wojennego, w roku 1983) oraz do powołanego w roku 1908 Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy. Dramaturgów zrzeszał ponadto Związek Autorów Dramatycznych, zwany naturalnie ZAD-em. Od roku 1918 istniał również, założony z inicjatywy między innymi Juliana Tuwima, ZAiKS, czyli Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych, zajmujący się przede wszystkim ochroną praw autorskich. W roku 1920...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zawada, Andrzej 1995. Dwudziestolecie literackie, Wrocław : Wyd. Dolnośląskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.