abonentowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) abonentów. Badanie uszkodzonych obwodów telefonicznych i określenie rodzaju i miejsca uszkodzenia za pomocą urządzeń kontrolnych należy do obowiązków obsługi technicznej centrali. W mniejszych centralach, gdzie brak jest urządzeń kontrolnych, badanie uszkodzonego obwodu abonentowego ogranicza się do sprawdzenia łącza w obrębie centrali i do próbnego wywołania abonenta. Stwierdzone uszkodzenia wpisuje się do „Wykazu uszkodzeń łącza abonentowego’‘, jaki się prowadzi dla każdego łącza we wszystkich centralach automatycznych oraz w większych centralach ręcznych o pojemności ponad 100 numerów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szalek, Roman 1958. Linie telekomunikacyjne, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.