aborcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Smutne masy końca wieku XX, dziesiątkowane terrorem, wojną i głodem (który stanowi tajemnicę cywilizowanych światów), smutne masy przerażone własnym rozrostem, własną liczebnością dziesiątkują się same narkomanią, alkoholizmem i aborcją na skalę również niespotykaną dotąd w dziejach. Smutne masy coraz niechętniej korzystają z przywilejów powszechnego głosowania i coraz głośniej mówią, że nie ma co na nie liczyć w razie powszechnej mobilizacji. Smutne masy produkują coraz mniej. Masę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kijowski, Andrzej 1986a. Kronika Dedala. Szkice i kroniki, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.