aborygeński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) -socjologicznychia. Można jednakże przypuszczać, że lokacja społeczeństwa aborygeńskiego w schemacie ewolucji społecznej Habermasa nie uległaby istotnym zmianom nawet gdyby kryteria Habermasa zastosowane zostały do tego opisu społeczeństwa aborygeńskiego, który przedstawił Liber man w swej książce, późniejszej wobec prac Habermasa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.