absenteizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) revenge narodowy. Jestto coś znacznie więcej. To też nie emocjonalny młodzieńezyk Laertes jest pozytywną antytezą hamletyzmu principe duńskiego, ale Fortinbras. Aby dostatecznie ujemnie wyszła pasywność, absenteizm, rezygnacja i beztreściwość poczynań Hamletowych, przeciwstawion mu jest w konturach zarysu zaledwie hetman zwycięski i szczęśliwy, wojewoda nieustraszony, genjusz militarny, człowiek agresywnego czynu, miłośnik hazardów i ryzyka. Kontrast między...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.