absolutno-monarchistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bawem zgromadzonych w tym mieście emigrantów. Wszystko to było skutkiem manifestu Lamartine‘a, chociaż bowiem trzem zaborcom ziemi polskiej nie powiedziano wyraźnie: uh possidetis itapossideatis\ zaręczono im spokojne posiadanie ich zaborów uroczystym oświadczeniem, że Francja republikańska, lubo nie uznaje traktatów wiedeńskich z r. 1815. szanować jednak będzie „rozgraniczenia terytorialne - circonscriptions territoriales". Republikański Rząd Tymczasowy potulną swoją postawą względem absolutno-monarchistycznej Europy, zrzeczeniem się zbrojnej propagandy swych zasad — której spomiędzy jego członków sam jeden Ledru Rollin1  2 pragnął — zachwiał tylko tronami w Berlinie i we Wiedniu. Ochłonęli wnet...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janowski, Jan Nepomucen 1950. Notatki autobiograficzne 18031853, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo