abstracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wal Robert D.). Po 1920 wykonywala wzory tkanin (wywarla istotny wplyw na modQ lat 1920—30), ceramiki, opraw ksiqzkowych, interesowala siQ malarstwem gciennyifi, ilustracj^ ksi^zkowq. Jest zaliczana do najwybitniejszych reprezentantöw abstracji geometrycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dulewicz, Andrzej 1986. Słownik sztuki francuskiej, wyd. 3, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.