accusatiw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W żadnym wypadku zaświadczone przykłady związków rzeczownika odczasownikowego z określnikiem w accusatiwie nie są śladami pierwotnych konstrukcji (jakie przypuszczalnie mogły istnieć w języku praindoeuropejskim) i nie dowodzą zachowania jakiegoś stanu archaicznego, tj. prasłowiańskiego 32. Za prawidłową i właściwą konstrukcję prasłowiańską trzeba uznać, jak to już poprzednio starałem się wykazać, związek rzeczownika odczasownikowego z genetiwem...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz, Safarewicz, Jan, Sławski, Franciszek (red.) 1963. Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.