acetylo-BAS

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rancji zależy od stopnia pokrewieństwa między antygenami, np. albumina surowicza człowieka wykazująca 15% aktywności krzyżowej, działa bardziej efektywnie niż albumina surowicza owcza, wykazująca 75% aktywności krzyżowej (z surowicą przeciw albuminie surowiczej bydlęcej); 3) u królików, z wywołaną tolerancją na albuóiinę surowiczą bydlęcą (BAS), badano możliwość przełamania tej tolerancji za pomocą różnych antygenów sprzężonych, przy tym jako nosiciela białkowego użyto BAS. Wyniki doświadczeń były następujące: sprzężone antygeny,' jak: acetylo-BAS, pikrylo-BAS i arsanilo-azo-BAS, nie były aktywne, tj. nie znosiły stanu tolerancji, natomiast sprzężone antygeny, takie jak: acetylo-pikrylo-BAS, sulfanilo-azo-BAS i arsanilo-azo-sulfanilo-BAS, miały aktywność przełamania tolerancji na BAS. Badania warunków przełamania tolerancji immunolo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zabłocki, Bernard 1973. Podstawy współczesnej immunobiologii, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.