achondroplastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ACHONDROPLAZJA [gr.], chondrodystrofia płodowa, wada rozwojowa, zwykle dziedziczna, polegająca na zaburzeniu kostnienia chrząstek przynasadowych długich kości kończyn; wskutek tego następuje zahamowanie wzrostu ich długości i rozwija się —► karłowatość (tzw. achondroplastyczna), z dużą głową i tułowiem, przy krótkich i silnych kończynach; zachowana jest w pełni inteligencja i wydolność hormonalna; a...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.