achromatynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jądro, nucleus, karyon, najważniejszy składnik komórek roślinnych i zwierzęcych, regulujący przejawy życiowe komórki (przemiana materji, wzrost, podział). Składa się z achromatynowego, słabo barwiącego się rusztowania i z silnie barwiącej się chromatyny, siedliska cech dziedzicznych. Wolne przestrzenie jądra wypełnia sok jądrowy (karyolympha); nazewnątrz otoczone jest błoną jądrową (.kary ot heca)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
LI 1931. Lam, Stanisław (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon ilustrowany A-Z, Warszawa : Nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Mi­chal­skiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.