adiabatycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stały odpływ powietrza iz wyżiu. Odpływ 'powietrza dołem jest wyrównywany dopływem w górnych rejonach obszaru wysokiego ciśnienia, a następnie opadaniem .powietrza. Prędkość opadania powietrza w wyżu waha się w granicach od 100 do 1000 m na dobę przy bardzo dobrze rozwiniętych układach wyżowych. Opadające powietrze ogrzewa śię adiabatycznie (1°C na każde 100 m) i powoduje w tern sposób duży wzrost temperatury w wyższych warstwach atmosfery jak również wpływa hamująco na częstotliwość występowania opadów na obszarze wyżu. Opadanie powietrza jest także jedną z głównych przyczyn zanikania chmur wysokich i średnich i stopniowego płaszczenia się oraz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gładysz, Bronisław 1957. Meteorologia dla żeglugi morskiej, Gdynia : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.