adiektywizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Proces adiektywizacji widoczny w omówionych imiesłowach na -ł obejmuje swoim zasięgiem także imiesłowy bierne z następującymi formantami: Z formantem -m-, -omrodzimy; pierwotnie tyle, co 'rodzony5. Imiesłowowy charakter wyrazu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.