administracyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ludność polską można spotkać prawie we wszystkich okręgach, na jakie Ukraina dzieli się administracyjnie, lecz w 26 okręgach zachodnich i południowych, z ogólnej liczby 42>ch (wliczona jest tu już Autonomiczna Republika Mołdawska), ilość Polaków nie przekracza 0,5 proc. Ucz»...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.