administracyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) najmniej nie zakłóca poważniej status quo. Ideologią „krytyczną” nazywamy sprzęgnięcie „krytycznych” problemów badawczych i narzędzi z interpretacją, która pociąga za sobą radykalne zmiany w ustalonym ładzie.25 Jak z tego wynika, opozycja krytyczności i administracyjności w ujęciu Lazarsfelda i Blumlera w znacznym stopniu odpowiada naszemu podziałowi badań na podstawowe i rozwojowo-stosowane, w ujęciu D. Smythe’a natomiast pokrywa się z opozycjami racjonalizm : empiryzm, kwalitatywność : kwantytatywność, postępowość :...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.