administracyjno-dyspozycyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łową przeszłości. Jej awans technićzny nastąpił przecież po awansie filozoficznym i kulturalnym. Ona sama kierowała wszystkimi tymi procesami, pozostawiając dla siebie, jakże godną zazdrości, rolę administracyjno-dyspozycyjną, związaną niemal na zawsze z myśleniem typu abstrakcyjnego. Burżuazja - w sensie ogólnym przeciwstawia się technicznej koncepcji życia. Chroni ją wielki organizm miejski Kopenhagi, chroni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwaszkiewicz, Jarosław 1964. Gniazdo łabędzi. Szkice z Danii, wyd. 2, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.