administracyjno-pocztowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 98 Moszczyński Jan Maksymilian (1869-1932) - prawnik, urzędnik administracji państwowej. Ukończył w 1895 Wydział Prawa uniwersytetu lwowskiego. 1890-1911 praktykant, nast. koncypista, późn. komisarz, od 1911 sekretarz, od 1914 radca Dyrekcji Poczt i Telegrafów dla Galicji i Wielkiego Księstwa Krakowskiego we Lwowie. Od XII 1918 w Ministerstwie Poczt i Telegrafów w Warszawie, organizator poczt i poczty polowej, od II 1919 pierwszy dyrektor Generalnego Zarządu Poczt Polowych, od III 1919 jednocześnie naczelnik Wydziału Organizacyjnego MPiT. VII-XI 1919 kierownik sekcji administracyjno-pocztowej MPiT, nast. szef Departamentu Pocztowego w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej; od I 1921 szef Delegatury MPiT w Poznaniu. W 1920 uczestnik rokowań z Niemcami w sprawach ruchu pocztowego i tranzytu z Prus Wschodnich; w 1921 przewodniczący polskiej komisji do spraw poczty i telegrafów w rokowaniach z Wolnym Miastem Gdańskiem. Od VIII 1921 dyrektor Departamentu Pocztowego; od VII...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Witos, Wincenty 1990. Dzieła wybrane. T. 2, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte