administracyjno-rachunkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W działalności sklepu można rozróżnić pięć rodzajów czynności: 1) zaopatrzenie sklepu w towary, 2) przyjmowanie, przechowywanie i konserwacja towarów, 3) obsługa obiorców i inkasowanie należności, 4) czynności administracyjno-rachunkowe, 5) czynności gospodarcze związane z utrzymaniem porządku, obsługą urządzeń itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dorożyński, Józef 1959. Ekonomika handlu. Cz. 1, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte