administracyjno-represyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) umiały wyciągnąć wniosków z gorzkiej lekcji lata 1980 r. i wyjście z sytuacji widziały w odrzuceniu dążeń do demokratyzacji stosunków społeczno-politycznych i utworzenia szerokiego porozumienia narodowego. Wyjście ze skomplikowanej sytuacji kryzysowej widziały one przede wszystkim w polityce twardej ręki i działaniach administracyjno-represyjnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Góra, Władysław 1986. Polska Ludowa 1944-1984. Zarys dziejów politycznych, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte