administracyjno-wykonawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sadzie słuszna. Postępowanie takie będzie miało miejsce w szczególności w wypadkach trudności w realizacji i osiągnięciu pewnych celów na drodze prawnie dozwolonej na skutek niemożliwości zaspokojenia wszystkich starających się (brak mieszkań), jak i na skutek nieudolnej bądź nieuczciwej pracy organów administracyjno-wykonawczych. Niewydolność w działaniu tych właśnie organów stanowi często moment pewnego „usprawiedliwienia” dla dokonującego wyboru zachowania sprzecznego z zaleceniami aprobowanej przez niego w zasadzie normy. Z podobną sytuacją...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borucka-Arctowa, Maria 1967. O społecznym działaniu prawa, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo