administrator-terenowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak widać, dominują tu ludzie -zatrudnieni bezpośrednio w pracy oświatowej i wychowawczej z dorosłymi (są wśród nich inspektorzy oświaty dorosłych, kierownik „pilotującego” uniwersytetu powszechnego dla rodziców etc.) oraz pracownicy administrujący sprawami kultury; ta druga kategoria nie jest jednorodna, przeważa w niej typ administratora-terenowca, raczej instruktora niż urzędnika, choć nie brak i tych ostatnich; miejscem zatrudnienia — Ministerstwo Kultury i Sztuki, instancje wojewódzkie ZNP, przemysł artystyczny. W kategoriach mniej licznych — podkreślić należy udaną na ogół karierę zawodową pedagogów społecznych w muzealnictwie, natomiast zastanawia nikły udział ankietowanych absolwentów w szkolnictwie dla pracujących na stanowiskach nauczycieli i dyrektorów tych szkół...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.