adonijski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zmianie formatu. Na ogół, zwłaszcza w drobnych fragmentach, co jest zrozumiałe, odpowiedniki są zupełnie dowolne; tak wierszem nieregularnie mieszanym, bez wyraźrego związku z pierwowzorem, przełożony został frg. 135/6 (Kiedy ambrozji nektar...). W kilku wypadkach, przede wszystkim w strofie safickiej (jedenastozgłoskowiec saficki z klauzulą adonijską), może w frg. 98, Z wyżyny Sard... (kretyk + glykonej + glykonej + w. falecyjski), tłumaczka stara się zachować kontur wersyfikacyjny oryginału. W rozczłonkowaniu na wersy pociąga to wprawdzie za sobą częste odstępstwa od norm składniowo-intonacyjnych, nigdzie jednak nie prowadzi do zagęszczenia przerzutni i zakłócenia toku wiersza, który zasadniczo ma charakter zdaniowy. By uniknąć „mechanicznego” przełamania frazy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.