adpozycja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lcksykalno-gramatycznymi sygnifikatorami Momentalności są: a) pewne adpozycje, a ściślej mówiąc postpozycje jako sygnifikatory minimalne, które występują po czasowniku i tworzą z nim jeden wyraz. Akcent przysługujący temu wyrazowi spoczywa na postpozycji. Należy do nich przede wszystkim till (Noreen 1904:609-612; Thorell 1973:120)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ILing - Investigationes Linguisticae (Po­znań)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.