adresowalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 34 darki narodowej, która zapewni w odniesieniu do poszczególnych elementów tych programów odpowiednią: — kompleksowość rozpatrywania (podejście systemowe), — przejrzystość ujęcia, — adresowalność, — łatwość sterowania realizacją, — łatwość kontroli realizacji, — możliwość przyciągania szerokich rzesz współwykonawców planu do udziału w jego opracowaniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Radzikowski, Władysław 1979. Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami techniczno-ekonomicznymi, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.