adriatycko-bałkański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nasilające się zagrożenie ze strony Włoch, mało stanowcza wobec duce postawa Francji i Anglii zdecydowały o poszukiwaniu na razie taktycznego zbliżenia z Niemcami. Król Aleksander sądził, że zaangażowanie się Niemiec w politykę środkowoeuropejską doprowadzi w końcu do tarć włosko-niemieckich, i dlatego niezależnie od istniejących powiązań z Małą Ententą i Francją czynił sondaże co do możliwości pozyskania Berlina dla spraw adriatycko-bałkańskich48. Zabiegom króla przeciwny był minister spraw zagranicznych Marinković, przekonany o największym zagrożeniu Europy Środkowej właśnie ze strony ekspansjonizmu niemieckiego. Oceniane jako chwilowe, nazywane przez Paryż flirtem, zbliżenie niemiecko-jugosłowiańskie nabiera po śmierci Aleksandra cech trwałości, otwierając nowy etap w polityce zagranicznej Jugosławii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Garlicka, Anna 1977. Polska-Jugosławia 1934-1939. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.