adsorbat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) leżną od ich natury, zdolność do ulegania a.; im większy jest ciężar cząsteczkowy adsorbatu, tym łatwiej ulega on a. 3) a. chemiczną, chemisorpcję lub a. aktywowaną — proces złożony, w którym w zagęszczeniu adsorbatu na powierzchni adsorbentu biorą udział dodatkowe siły —> wiązania chemicznego, przy czym na granicy faz powstają b. cienkie, monomolekularne warstwy nietrwałego związku chem., będącego połączeniem atomów lub cząsteczek adsorbentu z cząsteczkami adsorbatu; ten rodzaj a. zachodzi często na powierzchni stałych katalizatorów (—*■ kontaktów)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.