adwerbalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednym z bardziej reprezentatywnych stanowisk w językoznawstwie radzieckim jest stanowisko T. P. Łomtiewa35, który twierdzi, że aby ustalić tożsamość pozycji syntagmatycznej dwóch składników w różnych polach relacyjnych, niezbędne jest uwzględnienie następujących 4 cech: 1) charakter części mowy, przy której analizowane składniki występują, np. to, że znajdują się w relacji z czasownikiem (ich adwerbalność) itp., 2) właściwości leksykalno-gramatyczne tej części mowy, 3) formy gramatyczne wyrazów stanowiących składniki definiowane i 4) właściwości leksykalno-gramatyczne tychże składników...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karolak, Stanisław 1966. Zagadnienia rekcji przyimkowej czasownika w języku rosyjskim, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.