afekt-wzruszenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przekład polski przytoczonej ostatnio wypowiedzi określa owe przelotne, nietrwałe stany, które są przedmiotem uwagi Arystotelesa, mianem afektów-wzruszeń. Taka decyzja terminologiczna w pełni jest zrozumiała, jako że umożliwia ona zachowanie wierności wobec oryginalnego tekstu. Równocześnie warto przy okazji uświadomić sobie, że wielofunkcyjność i chwiejność semantyczna, cechująca grecką nomenklaturę, nie została przezwyciężona w naukowym nazewnictwie łacińskim. Affectio - affectus - passio - perturbatio - to terminy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta 1995. Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, wyd. drugie zmien., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.