afektant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) teriału. Ten podział oparty na funkcji w obudowie zdania krzyżuje się z klasyfikacją według momentów znaczeniowych, obejmującą poza nie obchodzącymi nas w danym wypadku partykułami o funkcji morfologicznej (słowotwórczymi i „f ormotwórczymi“) 4 grupy: 1° „partykuły uwydatniające w wypowiedzeniach rozmaite odcienie znaczeniowe o charakterze ogólnym“ — są to dokładnie sytuanty Jodłowskiego; 2° „partykuły wyrażające stosunek do faktów rzeczywistości (k faktam bytija)“; 3° „partykuły uwydatniające modalno-woluntalne odcienie znaczeń“; 4° „partykuły uwydatniające emocjonalną stronę wypowiedzeń lub podnoszące dobitność mowy“, czyli partykuły ekspresywno-emfatyczne — afektanty Jodłowskiego 20. Widzimy, że grupy 1 i 4 bezwzględnie pozostają poza zakresem modalności. Mogą więc wchodzić w rachubę tylko grupy 2 i 3. Musimy się też zająć nimi bardziej szczegółowo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.