afektowny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tów, afektowanych zwrotów. Tym zmanierowanym językiem guerreroskim, euphuistycznym (a jak dziś się mówi skoszlawiwszy słowo: eufemistycznym, jakby od Eufemji) podchlebczym i afektownym wysławia się w Hamlecie Ozryk. » Otóż śmieszność Ozryka jest tak zdecydowanem potępieniem eufuizmu, jak nieszczęsny los i katastrofa Hamleta pociągająca za sobą upadek dynastji są przezwyciężeniem montaigniztnu i choroby woli, zagrażającej zdrowiu moralnemu współczesnych Szekspirowi Anglików. Sam Szekspir podlegał także...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.